Auteursrecht

Alle foto’s van kicksfotos.nl zijn auteursrechtelijk beschermd en kunnen niet zonder schriftelijke toestemming worden gebruikt.
kopiëren van deze site is strafbaar.
Copyright © kicksfotos.nl

Copyright
All pictures of kicksfotos.nl are protected by copyright and cannot be used without written permission.
copying this site is punishable.
Copyright © kicksfotos.nl

Ik als maker van kicksfotos.nl probeer mijn website met de grootste zorgvuldigheid en met inachtneming van algemeen geaccepteerde fatsoensnormen in te vullen en samen te stellen. Dat geldt voor beelden als voor links naar websites. Maar ik kan niet instaan voor de volledigheid en juistheid van het gepresenteerde.

Ik ben noch verantwoordelijk noch aansprakelijk voor eventueel opgelopen schade als gevolg van enige content op de site. Evenmin ben ik dat wanneer de website door welke oorzaak dan ook moeilijk bereikbaar of (tijdelijk) onbereikbaar is.

Vragen over het bovenstaande? Neem contact met mij op per mail.